Guides

Underhåll av hus – det här ska du tänka på

Att äga ett hus kräver regelbunden uppmärksamhet och underhåll för att se till att det förblir en trygg och hälsosam plats att bo. Ett viktigt aspekt av detta är att övervaka radonhalterna i ditt hem. 

Radon är en osynlig, luktfri gas som kan tränga in i ditt hem från marken. Långvarig exponering för radon kan vara skadlig och öka risken för lungcancer. Det är därför viktigt att utföra radonmätningar regelbundet. Du kan enkelt beställa hem radonmätare och utföra mätningen själv. Om radonhalterna är höga, kan åtgärder vidtas för att minska exponeringen.

Regelbunden inspektion av taket är avgörande för att förhindra läckage och andra skador. Kontrollera taket och takpannor och se till att avloppen är fria från skräp. Rengör rännor och stuprör regelbundet för att undvika vattenskador.

Bra isolering hjälper till att hålla ditt hem bekvämt året runt och sänker energikostnaderna. Kolla din isolering och ersätt eventuell skadad eller bristfällig isolering. Kontrollera även dörrar och fönster för tätning. 

Ett välunderhållet ventilationssystem säkerställer god inomhusluftkvalitet. Byt luftfilter regelbundet och se till att ventilationskanalerna är fria från skräp. Detta kommer att bidra till att förhindra ansamling av föroreningar och säkerställa frisk luft i ditt hem.

Leta efter tecken på läckage i ditt VVS-system och reagera snabbt om du upptäcker något. Rengör kranar och avloppssystem regelbundet för att förhindra stopp och blockeringar.

Se till att din trädgård är fin! Trimma träd och buskar, rengör rännstenar och dräneringssystem, och se till att terrassen eller uteplatsen är i gott skick.

Följ denna manual för att säkerställa att ditt hus förblir i toppskick. Genom att inkludera regelbundna radonmätningar i ditt underhållsrutin, kommer du att ta ett viktigt steg mot att säkerställa att ditt hem är säkert och hälsosamt för dig och din familj.