Business

Business

Mäta radon på arbetsplatsen

Det är arbetsgivarens ansvar att vara medveten om och övervaka nivån av radon i arbetsmiljön. Om radonhalten överskrider rekommenderade gränsvärden, måste arbetsgivaren vidta lämpliga åtgärder

View More