Guides

Det här ska du tänka på när du köper hus

När man köper hus finns det flera saker man bör tänka på för att säkerställa att köpet blir så bra som möjligt. Här är några tips:

  1. Fastställ ditt budget och var realistisk – Det är viktigt att du vet hur mycket du kan spendera på husköpet och att du är realistisk om vad du kan få för pengarna. Tänk på eventuella tillkommande kostnader som reparationer, underhåll och andra utgifter.
  2. Gör en grundlig besiktning av huset – Innan du köper huset bör du göra en noggrann besiktning av både interiören och exteriören för att identifiera eventuella problem eller skador som kan kräva reparation eller underhåll. Om du köper hus eller bostadsrätt är det viktigt att vara medveten om att radon inte klassas som ett dolt fel. Det innebär att du som köpare är ansvarig för att kontrollera att inga uppenbara fel, inklusive förhöjd radonhalt, finns i bostaden. Om inga uppgifter om eventuella radonmätningar finns tillgängliga i handlingarna är det rekommenderat att du genomför en radonmätning och besiktning innan köpet. Säljaren har en skyldighet att informera om alla utförda radonmätningar, medan mäklaren har en upplysningsplikt gentemot köparen och ansvarar för att informera sig om eventuella radonmätningar. Anlita gärna en erfaren besiktningsman för att få en professionell bedömning.
  3. Lär känna området – Det är viktigt att du trivs i området där huset ligger. Gör därför research omkring området för att se till att det uppfyller dina önskemål och behov.
  4. Kolla upp skattesituationen – Kontrollera skattesituationen för fastigheten innan du köper den för att undvika obehagliga överraskningar senare.
  5. Undersök eventuella planerade byggnadsprojekt i närheten – Ta reda på om det finns några planerade byggnadsprojekt i närheten som kan påverka fastighetens värde eller trivsel.
  6. Gå igenom alla dokument noga – Kontrollera att alla dokument som rör fastigheten är i ordning och att du förstår villkoren i avtalet innan du skriver under.
  7. Fundera på framtiden – Tänk på dina framtida planer och behov när du köper huset. Kommer det att uppfylla dina behov på sikt eller kommer det att kräva stora förändringar?