Nyheter

Vanliga frågor och svar om radon

Är radon farligt? Hur ofta bör en radonmätning göras och kan jag göra det själv? Här rätar vi ut eventuella frågetecken.

Vad är radon?
Radon är en osynlig luktfri radioaktiv gas som bildas naturligt i berggrunden när radium sönderfaller.

Är radon farligt?
Långvarig exponering för höga radonhalter ökar risken för att drabbas av lungcancer. Radon är den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att radon orsakar cirka 500 lungcancerfall varje år i Sverige.

Var finns radon?
Radon finns naturligt i mark och berggrund. Radon i bostäder och byggnader kan komma från marken under och/eller runt huset, byggmaterial (blåbetong) eller vattnet. Radon från marken är den vanligaste källan till radon i bostäder och byggnader.

Hur vanligt är det med radon?
Det finns närmare 400 000 bostäder i Sverige med förhöjda halter av radon i inomhusluften.

Hur vet man om man har radon?
Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta.

Kan jag göra en radonmätning själv?
Absolut! Att mäta radon är enkelt. Beställ hem och gör din radonmätning med radonmätare från ett SWEDAC ackrediterat laboratorium. En radonmätning kan göras på två olika sätt, genom en korttidsmätning eller långtidsmätning. En långtidsmätning är det säkraste sättet att mäta radon på.

När är det bäst att mäta radon?
Långtidsmätning är det säkraste sättet att mäta radon på och och ger dig ett tillförlitligt årsmedelvärde. Långtidsmätningar ska genomföras under eldningssäsongen som varar från 1 oktober till 30 april. I Sverige är gränsen för högsta radonhalt i inomhusmiljöer 200 bq/m3.

Vad är det för skillnad på kort- och långtidsmätning av radon?
En korttidsmätning är bara rådgivande och ger en indikation på om det finns ett problem. En långtidsmätning visar årsmedelvärdet och är det säkraste sättet att mäta radon på.

Hur ofta ska man göra en radonmätning?
Det finns inget lagkrav på hur ofta en radonmätning ska genomföras. Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar att en radonmätning görs:

  • vid husköp
  • vid husbygge
  • vid om- eller tillbyggnation
  • vid ändringar i ventilation- eller uppvärmningssystemet
  • om det har gått mer än 10 år sedan den senaste mätningen.

Relaterade länkar
Radonmätning Tyskland – Radonmessen Deutschland